Salg sker ikke længere udelukkende ude i butikkerne, men også på webshops. I de fysiske butikker skabes der kundeloyalitet, og på webshoppen skal salget bugne, og det digitale skal køre på skinner.

Gode råd til din online forretning

Inden du begynder, at bruge en masse penge på at skaffe trafik til din webshop, så sørg for at optimere den først. Hvis du gør din online shop mere brugervenlig, så vil det have en tydelig effekt på din omsætning.

Vælg dine salgskanaler på en strategisk måde, der fungerer på længere sigt. Hvis du udelukkende benytter Amazon, vil du se resultater på kort sigt, men det er ikke altid det langsigtede valg.

Fokuser på kundernes behov og gør det nemt for dem, at være kunde hos dig. De webshops, der har høj brugervenlighed, får succes.

Hav et klart mål og en klar plan, der forpligter dig til, at nå målet. Følg planen og brug de næste 11-12 måneder på at fuldføre den.

De samme priser i butikkerne, som på nettet

Det er blevet nært umuligt, at have højere priser end resten af markedet. I dag tilbydes der et utal af måder, der giver kunder mulighed for at sammenligne forskellighederne på priser. Markedet er dermed blevet for gennemskueligt til, at man kan have forskellige online- og butikspriser.

Hold dig ajour med udviklingen

Kunder shopper mere og mere på nettet, og den digitale udvikling går lynhurtigt, så det er derfor vigtigt, at man er up to date med alle de seneste digitale trends, hvis man er ejer af en digital forretning.

Vi ser allerede nu, hvordan voice-teknologien bliver en større del af vores hverdag, hvor vi bla. kan bede siri om, at tænde for robotstøvsugeren eller tænde for favorit-playlisten. Mange mener derfor at Siri og stemme-teknologien får stor betydning for, hvordan vi handler på nettet, hvor man på sigt vil kunne bestille take away blot ved hjælp af sin stemme.

Billedgenkendelse kommer også til at få sit præg på den online brugeroplevelsen. I en meget nær fremtid, vil det være muligt, at købe et specifikt produkt på nettet ved hjælp af ens egne billeder. Dette vil gøre brugeroplevelsen meget nemmere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *